Návod k pěstování - zrnité podhoubí
Můžeme rozlišit dvě základní metody pěstování využivajíc kmeny listnatých stromů nebo piliny z listnatých
stromů v plastikových obalech.
Důležitým faktorem k pěstování na kmenech listnatého stromu je průmer kmenu (Na dlouhých nebo
krátkých kládách ).
V prvním případě využíváme dlouhé kmeny případně větve o délce 100-150 cm a průměru minimálně 15 cm
v druhém případě kmeny o délce 15-50 cm a průměru 2-20 cm.
Použité dřevo musí být zdravé, zbavené větví s nezničenou kůrou, bez škůdců a známek hniloby. Roubování
můžeme provézt libovolnou metodou ( napr. navrtáním otvorů ).
Naroubované dlouhé kmeny umístíme na místo, které není vystaveno přímému slunečnímu světlu chráněné
před větrem s přístupem čerstvého vzduchu. Fáze růstu mycelií v podloží probíha velmi rychle pokud je
kmen přechováván v optimálním prostředí.
Existuje několik způsobů skladování napŕ. Naroubování pouze několik kusů dřeva, vložit je do perforovaného
pytle ve kterém je malé množství vody.
Pokud je naroubováno vice kusů uložíme je na hromadu kterou zakryjeme pytlemi z juty, listím nebo slámou,
při čemź materiál kterým jsme na zakrytí použili pravidelně poléváme vodou v průběhu sucha.
Pěstování na pilinách
K pěstování použijeme piliny z dřev listnatých stromů nebo si je namícháme.
Podklad z pilin vyžaduje obohacení o snadno dostupné bílkoviny a sacharidy (pšeničné otruby nebo obilné
zrna).
Tato složky by měly tvořit maximálně 20% podloží.
Podloži před dekontaminací stříkáme vodou do vlhkosti 55-65%. Navlhčeným podkladem si vyplníme
nádoby. Nejideálnějším jsou o tomuto účelu vhodné skleňené nádoby o obsahu 1-1,5L.
Následně uzavřeme a pasterizujeme při teplotě 90-100°C.
Po ochlazení podkladu můžeme provézt očkování toto je potřeba udělat v čistém prostředí. Všechny úkony
musíte provádět rychle, aby jste co nejvíce omezili kontakt podloží s povětřím. Ve vzduchu se nachází
spoustu zárodků, které mohou pěstování ohrozit.
Zrnité podhoubí umistíme na povrchu a následně jej smícháme s vrchní vrstvou podkladu na hloubku 5-7cm
a stlačíme. Nádobu potom uzavřeme několika vrstvami gázy nebo folie a stáhneme gumovou páskou. Pokud
jste použili na zakrytí fólii je potreba na jejím povrchu udélat tenkou jehlou dírky.
Inkubaci nejlépe provádět ve tmě při teplotě kolem 20-30°C a vlhkosti kolem 60-70%. V ideálních
podmínkách po 20-50 dnech od naočkování mycelium proroste podklad.Pěstování a sadba hub a podhoubí hlívy ústříčné, žampiónů a dalších druhů v bytě, doma a v zahradě